Dijilite, Kazan Kartı ve iştirakleri (bundan sonra toplu olarak "Şirket", "Biz" veya "Bizler" olarak anılacaktır), gizliliğinizin korunmasına büyük önem vermektedir. Bizler, ürünlerine olan ilginiz ve bu internet sitesine yaptığınız ziyaretten dolayı müteşekkirdir. Gizliliğiniz, bizim için çok önemli ve internet sitemizi ziyaretiniz sırasında rahat hissetmenizi istiyoruz. İnternet sitelerimize yapılan ziyaretler sırasında elde edilen kişisel veriler, yasal hükümler uyarınca bizim tarafımızdan işlenmektedir. Bu gizlilik politikası aracılığıyla ("Gizlilik Politikası") güvenlik önlemlerimiz konusunda sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

1. DENETLEYİCİ

Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nde ("GPDR") ya da diğer ilgili yasalarda kullanılan anlamı çerçevesinde denetleyici, internet sitesinin yasal detaylarında belirtilen ilgili Dijilite şirketidir.

2. KİŞİSEL VERİ

Kişisel veri, tanımlanan ya da tanımlanabilir bir gerçek kişiyle ilgili her türlü bilgiyi kapsamaktadır; tanımlanabilir sıfatı, doğrudan ya da dolaylı olarak, özellikle bir isim, kimlik numarası, konum verisi, bir çevrimiçi tanıtıcı ya da o gerçek kişinin fiziksel, fizyolojik, genetik, psikolojik, ekonomik, kültürel ya da sosyal kimliğini ortaya koyabilecek bir ya da birden fazla hususi özellikle tanımlanabilen her türlü gerçek kişiyle bağdaştırılır. Bu verilere; isim ve soy isminiz, adresiniz ve e-posta adresiniz, telefon numaranız ya da doğum gününüz gibi bilgiler de dahildir. Kişisel Veri, her türlü formatta olabilir (örn., kağıt, elektronik, görüntü, ses). Bizim, tarafımızdan işlenen tüm Kişisel Verilerin adil ve hukuki biçimde işlenmesini sağlamak için gerekli adımları atmayı taahhüt eder. Kişisel verilere erişimi olan tüm çalışanlarımız, veri işlemcilerimiz ve üçüncü parti hizmet sağlayıcılarımız, kişisel verilerin gizliliğine saygı duymak ve bu Gizlilik Politikası'na uymakla yükümlüdür. Kişisel verileriniz; yalnızca sizin bu verileri bize kayıt, form ya da e-postaların doldurulması yoluyla, ürün ve hizmetler için yapılan siparişler kapsamında, sipariş edilen ürünler hakkında yapılan sorgular ya da taleplerde ve bize bilgiyi sunmayı tercih ettiğiniz benzer durumlarda toplanmaktadır.

Veritabanı ve içeriği; Biz'de ya da bizi temsilen ve bize karşı sorumlu olan veri işlemcilerinde ve sunucularda tutulmaktadır.

Tarafımıza beyan ettiğiniz her türlü kişisel verinin kullanımı üzerindeki denetim ve sorumluluk, tarafımızca saklı tutulacaktır. Bu verilerin bazıları, veri koruma yasaları sizin yaşadığınız yetki alanındakilerden farklı olabilecek, Amerika Birleşik Devletleri gibi diğer yetki alanlarında bulunan bilgisayarlarda saklanabilmekte ya da işlenebilmektedir. Böyle durumlarda; o ülkede bulunan veri işlemcisinden, sizin yaşadığınız ülkede kullanılan veri korumalarına eşdeğer korumalara sahip olmasını talep edecek uygun koruma sistemlerinin kurulduğundan emin olunmaktadır.

3. KİŞİSEL VERİNİN TOPLANMASI VE İŞLENMESİ – YASAL DAYANAK

İnternet sitemizi kişisel verilerinizi beyan etmeden kullanabilirsiniz. Talebiniz doğrultusunda size bir ürün ya da hizmet sunulması ya da internet sitemizle iletişime geçmeniz gerekmesi halleri dışında internet sitemizi kullanmanız için kişisel bilgilerinizi paylaşmanız gerekmemektedir. Kişisel verilerinizi internet sitemizde nasıl topladığımız, işlediğimiz ve kullandığımız, aşağıda açıklanmaktadır:

a) İnternet sitemizi ziyaretinizde verilerin önemi

İnternet sitemizi kullandığınızda, internet sitemizle iletişim kurabilmeniz ya da hatalı erişimi önleme, sorun giderme ya da test işlemleri gibi güvenlik sebepleriyle veri işlemi gerçekleşebilmektedir. Topladığımız veriler arasında; internet sağlayıcınızın ismi, internet sitemize erişirken bağlantısını kullandığınız internet sitesi, ziyaretinizin tarihi ve saati, internet sitemiz üzerinden bağlantı yoluyla ziyaret ettiğiniz internet siteleri ve IP adresiniz de yer alabilmektedir. Bu işleme prosedürü, hizmetlerimizi sağlamamız için gerekli ya da iletişimin sağlanmasına yönelik meşru menfaatlerimize dayalı olarak gerçekleştirilmektedir. Bu iletişim sağlanmadığı takdirde internet sitesinin görüntülenememesi sebebiyle, bu prosedürün sizin de menfaatleriniz dahilinde olduğu varsayılmaktadır. Verilerinizin bu sebeple işlenmesine, gelecekte uygulanmak üzere herhangi bir sebep belirtmeden dilediğiniz anda itirazda bulunabilirsiniz. Ancak; bu internet sitesinin ya da genel bireysel kullanıcılar için ihtiyaç duyulan teknik nedenler sebebiyle işleme prosedürünü durdurmanın mümkün olmaması nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesinin, internet sitemize yapılacak bir itiraz sonrasında dahi gerçekleşebileceğini belirtmek isteriz. Bu nedenle veri işlenmesine yönelik mücbir sebepler, sizin menfaatleriniz, haklarınız ve özgürlüklerinize karşı ağır basmaktadır. Yukarıda belirtilen işlenmeleri önleyebilmek için internet sitemizi ziyaret etmekten kaçınmanız yeterlidir. Oluşan bir güvenlik hadisesi nedeniyle verilerin soruşturma ve belgelendirme süreçleri için daha uzun süreli saklanması gerektiği haller dışında bu veriler, tek bir oturum sonunda silinmektedir.

b) Müşteri hesabı açılırken paylaşılan veriler

İnternet sitemizde bir müşteri hesabı açtığınızda, sağladığınız kişisel veriler (örn. İsim, adres, e-posta adresi, telefon, unvan ve erişim verileri) Bizim müşteri veri tabanında saklanacak ve işlenecektir. Bu veriler, sözleşmeye uyabilmek ya da sözleşme öncesi önlemler alabilmek amacıyla işlenmektedir. Müşteri hesabınızı dilediğiniz zaman devre dışı bırakabilir ve/veya aşağıda belirtilen iletişim adresiyle irtibata geçerek, gelecekte uygulanmak üzere, herhangi bir sebep belirtmeden dilediğiniz anda kişisel verilerinizin bu amaçla daha fazla saklanmasına ya da kullanılmasına itirazda bulunabilirsiniz. İtirazda bulunulması halinde kişisel verileriniz anında silinecektir. Müşteri hesabının devre dışı bırakılması halinde müşteri hesabınız da silinecektir.

c) İletişim formu ya da e-posta aracılığıyla sizin iletişim kurmanız durumu

Bizimle iletişim kurmanız halinde (örn. iletişim formu ya da e-posta aracılığıyla), bize iletişim formunda sağlayacağınız kişisel verileriniz Bizim tarafımızdan saklanacak ve işlenecektir. İletişime geçmeniz halinde hangi verilerin toplanacağı, ilgili iletişim formunda görülebilmektedir. Bu veriler yalnızca sizin talebinize karşılık vermek ve/veya iletişim kurmak ve ilgili teknik yönetim için saklanmakta ve kullanılmaktadır. Bu verinin işlenmesi, bir sözleşmeye ya da sözleşme öncesi önlemlere uyulması ya da bu taleplerin işlenmesi, ortak menfaatlerimiz kapsamında olduğundan dolayı, veri işlenmesinin bu anlamda oluşan çıkar çatışmasında sizin menfaatlerinizden daha önemli olmadığı durumda bizim de meşru menfaatlerimiz çerçevesinde olması nedeniyle gerçekleştirilmektedir.

Talebin işlenmesinin tamamlanmasının ardından yapılan iletişim verilerini yalnızca kanuni, yasal saklama süreleri ya da sınırlama yasaları ölçüsünde ya da yasal hakları ileri sürmek, uygulamak veya savunmak için daha uzun süre depolama yapılması gerektiği sürece saklanacaktır.

d) Haber bülteni kayıt verileri

Haber bültenimize kaydolmanız halinde, kişisel verileriniz (örn. isim, adres ve e-posta adresi) Bizim tarafımızdan pazarlama, reklam ve tanıtım amaçlı olarak saklanacak ve işlenecektir. Bu verilerin işlenmesi, sizin izninize tabidir ya da sözleşmenin uygulanması amacıyla gerçekleşmektedir. Bu durumlarda; size Bizim ürünlerin, hizmetlerin, tekliflerin ya da etkinlikler ile ilgili hizmet ve ürünler hakkında düzenli olarak tanıtım bilgisi gönderilecektir. Aşağıda belirtilen iletişim adresiyle irtibata geçerek ya da haber bülteninde belirtilen aboneliği iptal etme seçeneği aracılığıyla aboneliği iptal ederek, gelecekte uygulanmak üzere herhangi bir sebep belirtmeden dilediğiniz anda bu tür haber bültenlerini almaktan vazgeçebilirsiniz. Aboneliğinizi iptal ettiğiniz andan itibaren e-posta adresiniz, artık size haber bülteni gönderimi yapmadığımızdan emin olmak için meşru menfaatlerimiz kapsamında varsaydığımız vazgeçme veri tabanında yer alan bir kopyası hariç, anında haber bülteni dağıtım listemizden silinecektir.

e) Beyan

Bu Gizlilik Politikası’nı ve diğer sözleşmeleri icra etmek ya da uygulamak ya da Bizim, müşterilerimizin ya da başkalarının haklarını, mallarını ya da güvenliğini korumak için kişisel bilgileriniz üçüncü partilere bildirilebilir. Diğer şirketler ve kuruluşlarla dolandırıcılığa karşı koruma ve kredi riskinin azaltılması ya da bir bankacılık kuruluşu tarafından çevrimiçi mağazamızda sunulan bir ödeme noktası aracılığıyla sipariş edilen ürünlerin ödemelerinin işlenebilmesi için bilgi alışverişi yapılmasını da kapsamaktadır. Kişisel veriler, yasa ya da düzenlemeler gereği devlet kurumları, düzenleyici ve adli makamlara sunulabilir. Bu tür bir beyan; yasal yükümlülüklere uygunluk sağlanması için söz konusu olabilir ya da kamu menfaati için gerçekleştirilen bir görevin ifası için gerekli olabilir ya da bizim ya da üçüncü bir partinin meşru menfaatine dayalı olabilir. En son durumun gerçekleşmesi halinde, böylesi bir kullanıma itirazda bulunabilirsiniz; ancak, sizin menfaatleriniz, haklarınız ve özgürlüklerinize ağır basan mücbir sebepler gösterebilmemiz halinde ya da bu durumun, yasal hakların korunmasının sağlanması ve savunulması için gerekli olduğu durumda, veriler hala işlenebilecektir.

4. KULLANICI ANKETLERİ

İnternet sitemizde zaman zaman gerçekleştirilen kullanıcı anketlerine katılım, isteğe bağlıdır. Kullanıcı anketlerini gerçekleştirmek için fonksiyonel çerezler kullanılmaktadır. Kullanıcı anketleri tarafından kaydedilen teknik bilgiler, kullanıcıların internet sitesini ziyaret ettiğinde kaydedilen bilgilerin aynısıdır (yukarıya bkz.). Kullanıcı anketi sırasında verdiğiniz cevaplar, IP adresiniz gibi kişisel verilerinizle eşleştirilmemektedir.

5. İNTERNET SİTEMİZDE YER ALAN ÜÇÜNCÜ PARTİ HİZMETLER YA DA İÇERİKLER

İnternet sitemizde üçüncü parti hizmetler ve/veya içerikler sunulmaktadır. Üçüncü parti hizmetleri kullandığınızda ya da üçüncü parti içerik görüntülediğinizde, siz ve ilgili sağlayıcı arasında teknik sebeplerle iletişim verisi alışverişi gerçekleştirilmektedir. Dijilite, bu internet sitelerini idare eden üçüncü partiler internet sitelerini ya da gizlilik uygulamalarını denetlememektedir. Üçüncü parti internet sitelerinin gizlilik uygulamaları, Dijilite'nin uygulamalarından farklı olabilir. Bu nedenle Dijilite, üçüncü parti internet sitelerini desteklememekte ya da temsil etmemektedir. Bu internet siteleriyle herhangi bir kişisel veri paylaşmadan önce, lütfen bu sitelerin politikalarını kontrol ediniz.

Hizmet ya da içeriklerin ilgili sağlayıcıları, verilerinizi farklı amaçlar için de işleyebilir. Bildiğimiz kadarıyla; kendi amaçları için verileri işleyecekleri bilinen sağlayıcıların hizmet ve içerikleri, internet sitemizde hizmetlerini ve içeriklerini sunma dışında yapacakları her türlü iletişim yoluna kapalı olacak şekilde ya da iletişim yalnızca ilgili hizmeti aktif şekilde almayı tercih ettiğinizde gerçekleşecek şekilde ayarlanmıştır. Ancak, üçüncü partilerin topladığı ve işlediği veriler üzerinde herhangi bir kontrolümüz olmaması nedeniyle, verilerinizin bu şekilde işlenmesinin kapsamı ve amacı hususunda bağlayıcı bir bilgi sunacak bir konumda bulunmamaktayız.

a) İnternet sitesi bağlantıları

İnternet sitemizde ortak olduğumuz ağlar, satıcılar, iştirakler ve diğer üçüncü partilere ve onlardan sitemize olan bağlantılar bulunabilir. Bu bağlantılara erişilmesi halinde, Dijilite internet sitesinden otomatik olarak çıkış yapılacaktır. Dijilite, bu internet sitelerini idare eden üçüncü partiler internet sitelerini ya da gizlilik uygulamalarını denetlememektedir. Üçüncü parti internet sitelerinin gizlilik uygulamaları, Dijilite'nin uygulamalarından farklı olabilir. Bu nedenle Dijilite, üçüncü parti internet sitelerini desteklememekte ya da temsil etmemektedir. Bu internet siteleriyle herhangi bir kişisel veri paylaşmadan önce, lütfen bu sitelerin politikalarını kontrol ediniz.

b) Sosyal eklentiler

Dijilite; Facebook, Google+, LinkedIn ve Twitter gibi sosyal ağların sosyal eklenti ('buton') adı verilen hizmetlerini kullanmaktadır. İnternet sitemizi ziyaret ettiğinizde, bu butonlar varsayılan olarak devre dışı haldedir; yani siz etkileşime geçmedikçe, ilgili sosyal ağlara hiçbir veri akışı yapılmamaktadır. Bu butonları kullanmadan önce üzerlerine tıklayarak aktif hale getirmeniz gerekmektedir. Bu butonları tıkladıktan sonra; bunlar, siz devre dışı bırakana kadar ya da çerezlerinizi silene kadar aktif halde kalacaktır.

Aktif hale geldikten sonra ilgili sosyal ağın sunucusuyla doğrudan bir bağlantı sağlanmaktadır. Butonun içeriği, doğrudan sosyal ağdan sizin tarayıcınıza aktarılır ve internet sayfasının içerisinde yer alır. Bir butonun aktif hale getirilmesinin ardından sosyal ağ, siz butonla etkileşime geçseniz de geçmeseniz de bağımsız bir şekilde veri toplayabilmektedir. Bir sosyal ağda oturum açmanız halinde sosyal ağ, sitemize yaptığınız ziyareti kullanıcı hesabınızla ilişkilendirebilmektedir. İlgili sayfadaki butonu aktif hale getirmediğiniz sürece, diğer Dijilite internet sitelerine yaptığınız ziyaretleri sosyal ağlar kullanıcı hesabınızla ilişkilendirememektedir.

Bir sosyal ağ kullanıcısıysanız ve kullanıcı verinizle bizim internet sitemize yaptığınız ziyaretten elde edilen verileri birleştirmek istemiyorsanız, butonları aktif hale getirmeden önce ilgili sosyal ağdan çıkış yapmanız gerekmektedir.

Butonları aracılığıyla sosyal ağların topladığı verilerin kapsamı üzerinde herhangi bir etkimiz bulunmamaktadır. Sosyal ağların veri kullanım politikaları; topladıkları verilerin amacı ve kapsamı, bu verinin nasıl işlenip kullanıldığı, sahip olduğunuz haklar ve gizliliğinizi korumak için kullanabileceğiniz ayarlar konusunda detaylı bilgi sunmaktadır.

Verilerinizin bu şekilde toplanması ve işlenmesinin kapsamı ve amacı hakkında daha detaylı bilgi için lütfen hizmetlerini ve/veya içeriğini sunduğumuz sağlayıcıların ve verilerinizin bu bağlamda korunmasından sorumlu olan sağlayıcıların gizlilik bildirimlerine başvurunuz.

6. ÜÇÜNCÜ PARTİ VERİ İŞLEMCİLERİ

Sözleşmenin uygulanması için gerekli olmadıkça, ilgili yasal hükümler tarafından izin verilmedikçe ya da sizin izniniz olmadıkça hiçbir kişisel veri üçüncü partilerle paylaşılmamaktadır. Bununla beraber; Dijilite, bizim adımıza belirli görevleri yerine getirmesi için diğer şirketler ya da bireylerle ('İşlemciler') anlaşmalar yapabilir. Bu durumda, İşlemcilere kişisel verilere erişim hakkı sağlamamız gerekebilmektedir. İşlemcilerimiz, kişisel verilerin gizliliğini korumakla yükümlüdür ve bu bilgileri Dijilite tarafından tanımlanan amaçlar dışında kullanmaları yasaktır. İşlemcilerin yerine getirdiği görevlere verilebilecek örnekler arasında; iş ortakları ya da alt yüklenicilerin teknik görevleri, ödeme ve teslimat hizmetleri, kredi riskinin azaltılması ve dolandırıcılığa karşı koruma, analiz hizmeti sağlama, arama bilgisi sağlama ya da grup içi işleme gibi örnekler yer almaktadır. Bu İşlemcilerin, yalnızca ilgili aktiviteyi yerine getirmek için gerekli olan kişisel verilere erişimi bulunmaktadır. Bu İşlemcilerin kişisel verilerinizi özellikle diğer amaçlar için işlemeleri ya da kullanmaları yasaklanmıştır.

İşlemcilerimize beyan ettiğimiz kişisel verilerin yeterli seviyede korunabilmesi ve İşlemcilerin, kişisel verileri mevcut veri koruma kanunu kapsamında koruyabilmesi için yeterli hukuki, kurumsal ve teknik prosedürlere sahip olduğundan emin olmak için sözleşme ya da başka yöntemlerle gerekli önlemler alınmaktadır.

7. GÜVENLİK

Dijilite; sınırlar arası tüzel kişilikleri, iş süreçleri, yönetim yapıları ve teknik sistemleriyle küresel bir kuruluştur. Bu nedenle gizlilik uygulamalarımız, tüm dünya çapında elde edilen kişisel verilerin korunması için tasarlanmıştır. Dijilite'nin politikalarına göre; yalnızca Dijilite'nin, sorumluluklarını yerine getirmek için bilgiyi meşru sebeplerle görüntüleme ya da erişme hakkı olması gerektiğine karar verdiği yetkili çalışanlara, temsilcilere, yüklenicilere, tüzel kişilere ve İşlemcilere kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Dijilite; sizin sağladığınız ve bizim, üçüncü partilerin manipülasyon, kayıp, tahribat ve erişimine karşı idare ettiğimiz verileri korumak için teknik ve kurumsal güvenlik önlemleri kullanmaktadır. Güvenlik önlemlerimiz, teknolojideki ilerlemeler uyarınca sürekli geliştirilmektedir.

Size, internet sitemizin belirli kısımlarına erişmenizi sağlayan bir şifre verdiğimizde (ya da şifre seçtiğinizde), bu şifreyi gizli tutmakla yükümlüsünüz. Bu tür şifreleri, kimseyle paylaşmamanızı önemle rica ediyoruz.

8. VERİ SAKLAMA

Yukarıda özel saklama süreleri belirtilmediği sürece, aşağıdaki genel kurallar geçerli olacaktır.

Verileriniz, kullanım amacı için gerekli olmadığı anda ya da izninizi geri çektiğinizde, ya da meşru menfaatlere dayalı olarak kullanımına itiraz ettiğinizde ve bizim bu itiraza karşı meşru bir iptal hakkımız bulunmadığında silinecektir. Bazı hallerde; yasalar gereği uygulamakla yükümlü olduğumuzda (örn. vergi ve ticaret kanunu uyarınca) ya da verilerin yasal hakların sağlanması, uygulanması ya da savunulması için gerekli olduğunda, daha uzun saklama süreleri uygulanabilmektedir.

9. HAKLARINIZ VE İLETİŞİM

Avrupa Genel Veri Koruma Yönetmeliği ya da sizin için geçerli benzer yasalar uyarınca, aşağıdaki haklardan bazılarını ya da tamamını kullanma hakkına sahip olabilirsiniz.

a. (i) kişisel verilerinizin saklanıp saklanmadığı konusunda (ii) ve/ya da saklanan kişisel verilerinizin kopyaları konusunda, işleme amaçları, ilgili kişisel verilerin kategorileri, verilerin alıcıları ve potansiyel saklama süreleri de dahil olmak üzere bilgi edinmek ve bunlara erişim sağlamak.

b. kişisel verilerinizin düzeltilmesi, kaldırılması ya da kısıtlanmasını belirli sebeplerle talep etmek; örn. (i) verilerin eksik ya da yanlış olması, (ii) verilerin toplanma amaçları için artık gerekli olmaması ya da (iii) veri işlenmesi için verilen iznin geri çekilmiş olması.

c. dilediğiniz anda kişisel verilerinizin işlenmesi için izin vermemek ve verdiğiniz izni – geri çekme işlemi öncesi gerçekleşen işleme aktivitelerine etki etmeden – geri çekmek.

d. kişisel verilerinizin işlenmesi hususundaki haklarınızın potansiyel olarak ihlaliyle ilgili yasal işlem başlatmak ve yetkili veri koruma makamlarına şikayette bulunmak.

e. (i) bize sunduğunuz ve hakkınızda tutulan kişisel verilerin düzenlenmiş, yaygın olarak kullanılan ve bilgisayarda okunabilecek bir formatta tarafınıza iletilmesini ve yeniden kullanılmasını ve (ii) bu verilerin bizim tarafımızdan engellenmeden başka bir denetleyiciye aktarılmasını talep etmek; teknik olarak uygun olduğu hallerde, kişisel verilerin doğrudan bizim tarafımızdan bir diğer denetleyiciye aktarılması hakkına sahipsiniz.

İtiraz hakkı:

Kendi özel durumunuzla ilgili olması ve kişisel verilerinizin işlenmekte olması durumunda itiraz hakkınızı kullanma hakkın sahip olabilirsiniz. Bu durumda lütfen, tarafımıza kendi özel durumunuzla ilgili bilgi veriniz. Sunduğunuz unsurların değerlendirilmesi sonucunda kişisel verilerinizin işlenmesi durdurulabilir ya da size tarafımızca, devam eden bir işlem hususunda zorunlu meşru gerekçelerimiz sunulacaktır.

Kişisel verilerinizi kullanma yöntemimizde ya da yasal gereksinimlerde oluşacak değişiklikleri yansıtabilmek için bu Gizlilik Politikası’nı zaman zaman güncelleme ve değiştirme hakkımız saklıdır. Değişiklik yapılması halinde, değiştirilen Gizlilik Politikası internet sitemizde yayınlanacaktır.

Bu Gizlilik Politikası ile uyum konusunda sorularınız ya da şikayetleriniz varsa ya da yukarıda belirtilen hakkınızı kullanmak istediğinizde bize iletişim bilgilerimizden ulaşabilirsiniz: